ΑΓΑΠΗΤΟΣ Γ.ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΑΓΑΠΗΤΟΣ Γ.ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/9/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤ/ΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:094097898
Γ.Ε.ΜΗ.:057323804000
Μ.Α.Ε.:08969/062/Β/86/0803
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θέρμης
Διεύθυνση:ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ 10
Τηλέφωνο:2310475871